All notices can be shared with family and friends via social media such as Facebook and WhatsApp, at no additional cost.
Hide

Griffith WILLIAMS

Add a free photo
WILLIAMS GRIFFITH Guto Cae Glas Dymuna Gwenan, Helen, Glenys, Rob a Lena ddatgan eu diolch cywiraf am bob arwydd o gydymdeimlad a ddangoswyd tuag atynt yn dilyn marwolaeth brawychus o sydyn Guto Cae Glas. Gwerthfawrogwn bresenoldeb pawb mewn gair a gweithred. Diolch yn fawr i'r Parch Anita Parry Ephraim a'r teulu am eu gwasanaeth teimladwy a hefyd i Dylan a'r tim o Pritchard a Griffiths am eu gwasanaeth urddasol. Hefyd diolch am y cyfraniadau o £1550.00 tuag Ambiwlans Awyr Cymru. Diolch o galon i bawb.
Viewed by: 254 visitors. Uploaded: 1 month ago
Published in: Daily Post.
Published from: December 07, 2019.
Home town: Tremadog
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
Pritchard And Griffiths
Dublin Street, Tremadog
Porthmadog, Gwynedd
LL49 9RH
Visit Page