Notices are changing daily, keep coming back to look for the latest updates or press 'notify me' on any notice & we'll let you know via email if anything is updated.
Hide

Lasting Tribute page forGwydion Llŷr MORRIS

Add a free photo
MORRIS - GWYDION LLŶR, . Yn annisgwyl a thrist iawn bu farw Gwyd ar Chwefror 26ain 2020. Mab amhrisiadwy a rhosyn bywyd ei fam Sandra; canwyll llygaid a mêt gorau ei yncl Gerallt a'i gymar Cheryl; ŵyr annwyl y diweddar Eleanor a Derek Morris a ffrind hoffus i lawer. Colled difesur i'w deulu a'i ffrindiau oll. Angladd ddydd Mawrth, Mawrth 10, 2020. Gwasanaeth cyhoeddus yn Eglwys Crist Llandinorwig, Deiniolen (LL55 3NB) am 11.00 y bore a rhoddir i orffwys ym Mynwent Macpelah, Deiniolen. Blodau'r teulu a ffrindiau agos yn unig ond derbynnir rhoddion yn garedig er cof tuag at elusen CALM. Ymholiadau pellach i Meinir o Dylan Griffith, Cyfarwyddwyr Angladdau, Tros y Waen, Penisarwaen, Caernarfon. Ffôn 01286 871833
Add additional content
Memorable stories and life events
Viewed by: 2486 visitors. Uploaded: 2 months ago
Published in: Daily Post.
Published from: March 04, 2020.
Home town: Caernarfon
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
Dylan Griffith
Penisarwaen, Gwynedd
LL55 3BY
Visit Page
Sponsored by Ancestry ®
Find records for Gwydion Llŷr MORRIS
Your family story awaits you