Notices are changing daily, keep coming back to look for the latest updates or press 'notify me' on any notice & we'll let you know via email if anything is updated.
Hide

Lasting Tribute page forDavid OWEN

Add a free photo
OWEN David 22.11.1919 - 16.06.2010 Yn dawel yng nghwmni ei deulu agos yn Ysbyty'r Royal, Llantrisant, hunodd David, 0 45, Stryd Margaret, Treherbert yn 90 mlwydd oed; gwr cariadus a gofalus Gladys am 65 mlynedd (sydd yn Ysbyty Dewi Sant ar hyn o bryd), tad arbennig o agos i Jane a David a'r diweddar Lloyd a thad-cu hoffus, heb ei ail i Lisa, Dafydd, Gavin a Becca. Colled mawr i'w deulu a'i ffrindiau oll. Angladd Dydd Llun Mehefin 28, gwasanaeth gyhoeddus yng Nghapel Blaen y Cwm am 11.30am ac yna Amlosgfa Llwydcoed am 1.20pm. Blodau'r teulu yn unig ond derbynnir rhoddion os dymunir tuag at Blant Byddar/Capel Blaen y Cwm trwy law David Morris, 5 Parc Llwyncelyn, Porth. RCT. CF39 9UA. Manylion pellach Ffôn. 01443 774347. 'Nos da f'annwylyd'
Add additional content
Memorable stories and life events
Viewed by: 262 visitors. Uploaded: 9 years ago
Published in: Media Wales Group.
Published from: June 24, 2010.
Home town: South Wales
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Sponsored by Ancestry ®
Find records for David OWEN
Your family story awaits you