All notices can be shared with family and friends via social media such as Facebook and WhatsApp, at no additional cost.
Hide

Lasting Tribute page forLoretta Norma PHILLIPS

Add a free photo
PHILLIPS Loretta Norma Sylvia (Lol) (nee Harvey) Yn dawel yn Ysbyty Llwynhelyg dydd Sul, Medi 23, Lol, Cartref Hafod Aberteifi gynt o Gerddir Dderwen, Castellnewydd Emlyn; priod hoff y diweddar Iori, mam, mamgu a hen-famgu annwyl. Gwasanaeth preifat yng Nghapel Gorffwys Bethel, Castell Newydd Emlyn, dydd Iau, Medi 27 am 11 o'r gloch ac yna cleddir ym Mynwent Capel Pongarreg. Blodau teulu yn unig, rhoddion os dymunir tuag at Gartref Hafod trwy law Hywel Bowen, Trefnwyr Angladdau D L Davies, Llysgwyddon, Castell Newydd Emlyn, SA38 9RA. Rhif Ffôn. 01239 710495.
Add additional content
Memorable stories and life events
Viewed by: 233 visitors. Uploaded: 7 years ago
Published in: Media Wales Group.
Published from: September 26, 2012.
Home town: South Wales
Candle candleflower
Left by I dont understand :
08/02/2013
Candle redwhitecandles
Left by x :
28/09/2012
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.