Skip to Add Tribute Skip to Content
Select your booking type
General Public Funeral Directors
Additional online benefits to placing a notice for your loved one
Adding charitable donations
Adding charitable donations
Families can raise charitable donations in memory of their loved one with payments made directly to the charities.
Unlimited online photo gallery
Unlimited online photo gallery
Multiple photos can be added at point of booking and directly on the notice once it has been published for free.
Unlimited Tributes
Unlimited Tributes
Families, friends, neighbours, colleagues etc can pay tribute and messages of condolence online free of charge forever.
Sharing a loved ones Notice
Sharing a loved ones Notice
Families and friends can share via various social channels, one single share can go further than you think.

The obituary notice of Ceinwen Elizabeth EVANS

Morfa Nefyn, Published in: Daily Post.

D P Thomas
Buy Keepsake
Print
Save
Add a free photo
D P Thomas
D P Thomas
Visit Page
Ceinwen ElizabethEVANSEVANS - CEINWEN ELIZABETH, Gorffennaf 16, 2021. Yn dawel yn ei chartref, Gwel y Garn, Morfa Nefyn, yng nghwmni ei theulu , yn 77 mlwydd oed. Annwyl briod y diweddar Arfon, Mam falch Ann a Martin, Dyfed a Sian, Arwel a John, Bleddyn a Bethan, Sioned a Dulwyn a'r diweddar Helen; Nain gariadus William, Alys, Elliw, Elan, Tomi, Beca, Ywain a'r diweddar Efan. Gwasanaeth wrth y bedd ym Mynwent Newydd Santes Fair, Morfa Nefyn am 11 o'r gloch dydd Gwener 23 o Orffennaf, yn unol a chanllawiau pellhau cymdeithasol. Blodau gan y teulu yn unig os gwelwch yn dda ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Ceinwen tuag at Ward Alaw Ysbyty Gwynedd, Trwy law'r ymgymerwr Dewi P Thomas, Clydfan, Morfa Nefyn. 01758720930
Notify me with new activity on this notice
Enter your email address to recieve a notification for any new activity on this notice.
Register today to set up custom notification and save notice's that are important to you.
Are you sure you want to turn off notifications on this notice?
1062 visitors. Published: 21/07/2021
2 Tributes left for Ceinwen
Candle fn_3
Left by John N :
22/07/2021
Candle fn_1
Left by Annwen A Tania . Colin A Teleu:
22/07/2021
Place Tribute
See all tributes
Leave a tribute for Ceinwen
Message
Photo
Candle
Finish
Once submitted your FREE tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Previous
Next
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Previous
Next
Register today to set up custom notification and save notice's that are important to you.
Change notice background image
2 Tributes left for Ceinwen
Report a tribute
Leave your own tribute
Leave Tribute
Candle fn_3
Left by John N :
22/07/2021
Candle fn_1
Left by Annwen A Tania . Colin A Teleu:
22/07/2021
Search for another notice