While you enjoy our new look and all the great new features, rest assured that we haven’t changed any of the 4.7 million notices or our usual outstanding levels of service.
Hide

The obituary notice of Anwen MITCHELMORE

Cardiff (Caerdydd), Published in: Daily Post.

Pritchard And Griffiths
Buy Keepsake
Print
Save
(1) Photos & Videos View all
Pritchard And Griffiths
Pritchard And Griffiths
Visit Page
AnwenMITCHELMOREMITCHELMORE - ANWEN , . 15fed Gorffennaf 2020. Yn frawychus o sydyn mewn damwain car yn 59 mlwydd oed, o 99, Pensyflog, Porthmadog. Gwraig ffyddlon Mike; mam ffeind Kiri, Carly a Terry; llysfam Jackie a Wayne; mam-yng-nghyfraith Michael, Peter a Becca; nain arbennig Caitlin, Noa ac Ava; a chwaer annwyl Eurwen, Alwyn, Alwen a Dulwyn. Gwasanaeth hollol breifat o dan yr amgylchiadau presennol yn Eglwys St Ioan, Porthmadog ddydd Mercher 29ain o Orffennaf, 2020. Bydd yr hers yn cychwyn o garej Shell ac yn teithio drwy Stryd Fawr Porthmadog am 2.30y.p. Bydd wedyn yn parhau ar ei thaith drwy Tremadog ac ymlaen i fynwent Gorffwysfa, Llanllyfni. Byddai'n gysur i'r teulu pe dymunai cyfeillion a chymdogion Anwen ddod allan i dalu'r deyrnged olaf gan ddilyn canllawiau pellter presennol. Bydd bosib gofyn am wahoddiad i cael gwylio y gwasanaeth trwy - Funeral Livestream Services (private) - Facebook. Hoffa'r teulu i bawb wisgo'n lliwgar, gyda dilledyn oren os yn bosib. Derbynnir blodau neu roddion er cof yn ddiolchgar tuag at 'Brake - the road safety charity' trwy law'r ymgymerwyr Pritchard a Griffiths Cyf, Heol Dulyn, Tremadog, LL49 9RH. Ffon - 01766 512091
Notify me with new activity on this notice
Enter your email address to recieve a notification for any new activity on this notice.
Register today to set up custom notification and save notice's that are important to you.
Are you sure you want to turn off notifications on this notice?
1902 visitors. Published: 25/07/2020
Add additional content to this notice
Memorable stories and life events
Tributes left for Anwen
Lynwen Edwards:Anti Ans. Diolch am Bob dim wnaethosd imi dros y 38bl,am fo...05/08/2020
Candle butterfly
Left by Lynwen Edwards:
05/08/2020
Karen:Dwi am dy fethu chdi mor gymaint annie ffanny fydd ...04/08/2020
Candle 10
Left by Niathomas:
30/07/2020
Louise Birks:A beautiful lady..so sadly missed by so many. Thinking of ...28/07/2020
Tribute photo for ANWEN MITCHELMORE
Left by Louise Birks:
28/07/2020
John Sands :What a lovely lady thanking of all the family gone to soo...28/07/2020
Candle 11
Left by John Sands :
28/07/2020
Place Tribute
See all tributes
Leave a tribute for Anwen
Message
Photo
Candle
Finish
Once submitted your FREE tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Previous
Next
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Previous
Next
Register today to set up custom notification and save notice's that are important to you.
Change notice background image
Tributes left for Anwen
Report a tribute
Leave your own tribute
Leave Tribute
Anti Ans.
Diolch am Bob dim wnaethosd imi dros y 38bl,am fod yn anti gora rioed!
Y hwyl,y chwerthin y crio,am fod yn gefn mor fawr imi!
Yr hollt sydd yn ein calonau,y gwagle all neb byth ei lenwi!
Dy wen gariadus ath natur direudus! Un o fil,ni fydd bywyd byth run peth!
Dal I ddisgwl t ddod I roi flip i letterbox a wib nol I car pan oti pasio r dy drafels. Odd gweld dy wen,a 'iawn Pwt' yn codi calon!
Am fethu chdi Ans!! Caru chdi, Cwsg mewn hedd.xxx
Lynwen Edwards:
05/08/2020
Comment
Candle butterfly
Left by Lynwen Edwards:
05/08/2020
Dwi am dy fethu chdi mor gymaint annie ffanny fydd mynd allan ar nos sad byth rhy fath, fydd panad a rhoid byd yn ei le byth rhy fath heb chdi... cysga dawel fy ffrind a chwaer annwyl xxxx
Karen:
04/08/2020
Comment
Candle 10
Left by Niathomas:
30/07/2020
A beautiful lady..so sadly missed by so many. Thinking of the family at this very sad time. Xxxxx
Louise Birks:
28/07/2020
Comment
Tribute photo for ANWEN MITCHELMORE
Left by Louise Birks:
28/07/2020
Comment
What a lovely lady thanking of all the family gone to soon rip anwen xx
John Sands :
28/07/2020
Comment
Candle 11
Left by John Sands :
28/07/2020
Search for another notice