Introducing the new online home for all your local death & memoriam notices
Hide
Lasting Tribute page forGareth F WILLIAMS
Add a free photo
WILLIAMS - GARETH F. Yn dawel yn ei gartref yn Beddau, De Forganwg, yn 61 mlwydd oed. Gwr hoff Rachel a mab annwyl Hugh Finley a Menna Williams, Llys Awel, Porthmadog. Brawd hoffus Nan, Derfel a'r diweddar Gwen. Gwasanaeth yn Amlosgfa Glyntâf, Pontypridd am 12.45 Dydd Llun, 26ain o Fedi. Blodau teulu yn unig ond derbynnir rhoddion er côf yn ddiolchgar tuag at cronfa Ysbyty Felindre.
Add additional content
Memorable stories and life events
Viewed by: 529 visitors. Uploaded: 2 years ago
Published in: Daily Post.
Published from: September 21, 2016.
Region: Wales
See more tributes
Add Tribute
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.