Notices are changing daily, keep coming back to look for the latest updates or press 'notify me' on any notice & we'll let you know via email if anything is updated.
Hide

Lasting Tribute page forWynn Rees WILLIAMS

Add a free photo
WILLIAMS Wynn Rees Yn dawel ar ddydd Sadwrn 30 Rhagfyr 2017 tra yng nghwmni ei deulu yn ei gartref Arfryn, Llwyndafydd, Cei Newydd, hunodd Wynn yn 75 mlwydd oed; tad hoffus Geraint a Sian, tadcu cariadus Morgan a Molly a chefnder annwyl Rae. Gwasanaeth Angladdol Cyhoeddus yn Eglwys Sant Carannog, Llangrannog ddydd Sadwrn 6 Ionawr 2018 am 12.00 o'r gloch ac yna i ddilyn rhoddir i orffwys ym Mynwent Capel -y-Wig. Plethdorch y teulu yn unig derbynnir cyfraniadau er cof os dymunir tuag at 'Gwirfoddolwyr Hosbis yn y Cartref, Aberystwyth a'r cylch' trwy law yr Ymgymerwr Angladdau Maldwyn Lewis, Afallon, Penrhiw-pal, Rhydlewis, Llandysul, Ceredigion, SA44 5QH Ffon 01239 851005.
Add additional content
Memorable stories and life events
Viewed by: 308 visitors. Uploaded: 2 years ago
Published in: Western Mail.
Published from: January 04, 2018.
Home town: Cardiff
See more tributes
Write a Message
Add a Photo
Add a Candle
Finish
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
File
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Funeral Director
Lewis Funeral Services
Penrhiw-pal, Llandysul
SA44 5QH
Visit Page
Sponsored by Ancestry ®
Search records for Wynn Rees WILLIAMS