Skip to Add Tribute Skip to Content
Create a notice
What type of customer are you?
Why create a notice?
Announce the passing
Publish funeral arrangements
Remember a loved one gone before
Raise charitable donations
Share a loved one’s notice
Add unlimited tributes to this everlasting notice
Buy Keepsake
Print
Save

The obituary notice of Marie EVANS

Caernarfon | Published in: Daily Post.

Roberts & Owen
Roberts & Owen
Visit Page
Preferred partner
Change notice background image
MarieEVANS21 Mehefin, 2022. Yn dawel yn Ysbyty Gwynedd ac o Glan y Môr, Caernarfon. Priod cariadus y diweddar Eifion Evans, cyfnither arbennig Eirlys a Granville a modryb hoff a balch ei neiaint a'i nithoedd. Angladd brynhawn Llun, 11 Gorffennaf, 2022. Gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Bangor, am hanner dydd. Dim blodau, ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof amdani tuag at Age UK ac Awyr Las. Ymholiadau i Roberts & Owen, 15 Stryd Bangor, Caernarfon. LL55 1AT. 01286 678658.
Keep me informed of updates
Leave a tribute for Marie
2124 visitors
|
Published: 08/07/2022
Want to celebrate a loved one's life?
Create your own ever lasting tribute today