While you enjoy our new look and all the great new features, rest assured that we haven’t changed any of the 4.7 million notices or our usual outstanding levels of service.
Hide

The obituary notice of John Dylan HERBERT

Amlwch Port (Porth Amlwch), Published in: Daily Post. Notable areas: Coventry

John Hughes & Son Funeral Directors
Print
Save
Add a free photo
John Hughes & Son Funeral Directors
John Hughes & Son Funeral Directors
Visit Page
John DylanHERBERTMai 27 2020. Trist cyhoeddi marwolaeth Dylan yn 64 mlwydd oed yn Coventry. Gŵr caredig a gofalgar Georgina a thad cariadus Ruth, mab yng nghyfraith Tom a'r ddiweddar Jean Fish (Hull). Mab amhrisiadwy y diweddar Thomas John (Tom Penmaen, Llaneilian a Graianfryn Porth Amlwch gynt) a Dorothy (ganwyd Owen, Llanddona ac athrawes YSTJ gynt). Brawd annwyl Lorna a'i gŵr Pat Egan yn Llanfairpwll a Selwyn a'i wraig Karen (Williams gynt) yn Amlwch ac ewyrth hoff Siôn, Lowri a'u plant hwythau. Cymro balch gaiff ei golli gan deulu, ffrindiau a phawb oedd yn ei adnabod. Angladd preifat yn Coventry yn unol â'r cyfyngiadau presennol tra'n gobeithio gwneud trefniadau coffáu bywyd Dylan gyda'n gilydd yn y dyfodol. Os dymunir gwylio yr angladd, mi fydd yna ddarllediad byw Dydd Mercher 24ain o Fehefin 2020 am 12.35 o'r gloch gan glicio ar y linc yma https://www.cmtv.biz/Dylan/ Ymholiadau pellach trwy law'r ymgymerwyr lleol: John Hughes a'i Fab, Britannia, Stryd y Glorian, Porth Amlwch, LL68 9HA. Ffôn: 01407 830461. E-bost: info@johnhughesandson.co.uk May 27th 2020. With profound sadness we announce the death of Dylan, aged 64, in Coventry. Dear, devoted and caring husband of Georgina and loving father of Ruth and son in law of Tom and the late Jean Fish (Hull). Precious son of the late Thomas John (Tom Penmaen, Llaneilian and Graianfryn Amlwch Port) and Dorothy (née Owen, Llanddona - former teacher at YSTJ). Cherished brother of Lorna and husband Pat Egan (Llanfairpwll) and Selwyn and wife Karen (née Williams) in Amlwch and fond uncle of Siôn, Lowri and their children. A proud Welshman much missed by family, friends and all who knew him. Private funeral in Coventry under current restrictions in the hope of honouring Dylan's life together at a later date. A live stream of the funeral will be broadcasted on Wednesday 24th June 2020 at 12.35pm via the link https://www.cmtv.biz/Dylan/ Further enquiries care of local funeral directors: John Hughes and Son, Britannia, Machine Street, Amlwch Port, LL68 9HA . Phone: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk
Notify me with new activity on this notice
Enter your email address to recieve a notification for any new activity on this notice.
Register today to set up custom notification and save notice's that are important to you.
Are you sure you want to turn off notifications on this notice?
1596 visitors. Published: 23/06/2020
Add additional content to this notice
Memorable stories and life events
Tributes left for John Dylan
Tony Dorrington:Please accept our sincere condolences. Tony & Liz Dorring...23/06/2020
Place Tribute
See all tributes
Leave a tribute for John Dylan
Message
Photo
Candle
Finish
Once submitted your FREE tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Previous
Next
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Previous
Next
Register today to set up custom notification and save notice's that are important to you.
Change notice background image
Tributes left for John Dylan
Report a tribute
Leave your own tribute
Leave Tribute
Please accept our sincere condolences. Tony & Liz Dorrington.
Tony Dorrington:
23/06/2020
Comment
Search for another notice