Skip to Add Tribute Skip to Content
Create a notice
What type of customer are you?
Why create a notice?
Announce the passing
Publish funeral arrangements
Remember a loved one gone before
Raise charitable donations
Share a loved one’s notice
Add unlimited tributes to this everlasting notice
Buy Keepsake
Print
Save

The obituary notice of Abner Elwyn (El, Chwilog Bach) HUGHES

Chwilog | Published in: Daily Post.

Ifan Hughes Funeral Director
Ifan Hughes Funeral Director
Visit Page
Preferred partner
Change notice background image
Abner ElwynHUGHES17eg Tachwedd 2023 yn dawel yng nghwmni ei deulu ac yng ngofal tyner staff Cartref Ceris Newydd Treborth ac o Chwilog Bach, Chwilog yn 88 mlwydd oed. Priod ffyddlon y diweddar Elizabeth a tad arbennig Mary, Elfed a Iolo. Brawd annwyl ei frodyr a chwiorydd, Lodge Uchaf Trallwyn ac ewythr hoffus. Bydd yn golled i'w deulu a'i ffrindiau oll. Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Pencaenewydd fore Sadwrn 2il Rhagfyr am 11 o'r gloch a rhoddir i orffwys ym Mynwent Pentreuchaf. Dim blodau, ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof tuag at Gronfa Staff Cartref Ceris Newydd, Treborth trwy law yr ymgymerwr. Ifan Hughes Ymgymerwr Angladdau Ceiri Garage Llanaelhaearn Ffôn: 01758 750238.
Keep me informed of updates
Leave a tribute for Abner
2210 visitors
|
Published: 25/11/2023
Want to celebrate a loved one's life?
Create your own ever lasting tribute today
1 Tribute left for Abner
Report a tribute
Leave your own tribute
Leave Tribute
Candle fn_14
Julie Morris
06/12/2023