Skip to Add Tribute Skip to Content
Select your booking type
General Public Funeral Directors
Additional online benefits to placing a notice for your loved one
Adding charitable donations
Adding charitable donations
Families can raise charitable donations in memory of their loved one with payments made directly to the charities.
Unlimited online photo gallery
Unlimited online photo gallery
Multiple photos can be added at point of booking and directly on the notice once it has been published for free.
Unlimited Tributes
Unlimited Tributes
Families, friends, neighbours, colleagues etc can pay tribute and messages of condolence online free of charge forever.
Sharing a loved ones Notice
Sharing a loved ones Notice
Families and friends can share via various social channels, one single share can go further than you think.

The obituary notice of Lilith Dawn JAMES

Carmarthen (Caerfyrddin), Published in: Western Mail.

G Harries & Sons
Buy Keepsake
Print
Save
(1) Photos & Videos View all
G Harries & Sons
G Harries & Sons
Visit Page
Preferred partner
Lilith DawnJAMESYn dawel gyda'i theulu Yn Ysbyty Glangwili ar Dydd Iau 14eg o Ionawr 2021 yn 77 mlwydd oed hunodd Dawn James, o Ty Newydd, Heol Trefechan, Caerfyrddin. Gwraig gariadus Eirwyn, mam Catrin, Guto a Siôn, mam-yng-nghyfraith Llewelyn, Helen a Menna. Mam-gu tyner Angharad, Gwawr, Lewys, Lydia, Dylan, Steffan a Sara. Hen-famgu addfwyn Betsan, Trystan, Ceio, Lwsi a Dion. Chwaer i Carole a Chwaer yng-ngyffraith i George a Menna. Gwasanaeth yn unol â'r amgylchiadau presennol, angladd hollol breifat ym Mynwent Tref Caerfyrddin ar Ddydd Mercher 27ain o Ionawr 2021 am 11:00yb Blodau teuluol yn unig ond rhoddion er cof os dymunir i nyrsys ward CCU Glangwili a Gofalwyr Cymunedol drwy law Dorian Harries, ar ran G Harries a'i Feibion, Cyfarwyddwyr angladdau, Maesybwlch, Pencader, SA39 9BY. Ffôn: (01559)384386
Notify me with new activity on this notice
Enter your email address to recieve a notification for any new activity on this notice.
Register today to set up custom notification and save notice's that are important to you.
Are you sure you want to turn off notifications on this notice?
2100 visitors. Published: 17/01/2021
Add additional content to this notice
Memorable stories and life events
10 Tributes left for Lilith
Barbara:Cydymdeimlad diffuant Mr James a’u deulu Wedi ...17/02/2021
Candle fn_3
Left by Barbara:
17/02/2021
Candle fn_3
Left by Siôn, Menna, Steffan a Sara:
10/02/2021
Tribute photo for Lilith Dawn JAMES
Cofio chi am byth Mami X ❤️
Left by Siôn, Menna, Steffan a Sara:
10/02/2021
Gwawr Evans :💗💗💗23/01/2021
Ieuan williams:Thinking of you all at this sad time. Ieuan, Ruth and family21/01/2021
Candle fn_1
Left by Leuan Williams:
21/01/2021
Eirwyn James:Cari ti am byth Eirwyn xxx18/01/2021
Candle fn_7
Left by Eirwyn James:
18/01/2021
Candle fn_2
Left by Catrin Llew a Dylan:
17/01/2021
Place Tribute
See all tributes
Leave a tribute for Lilith
Message
Photo
Candle
Finish
Once submitted your FREE tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Previous
Next
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Previous
Next
Register today to set up custom notification and save notice's that are important to you.
Change notice background image
10 Tributes left for Lilith
Report a tribute
Leave your own tribute
Leave Tribute
Cydymdeimlad diffuant Mr James a’u deulu
Wedi rhannu llawer o wyliau yn eich cwmni.
Atgofion melys iawn o Dawn.
Barbara.Yvonne. Daphne
Pencader
Barbara:
17/02/2021
Comment
Candle fn_3
Left by Barbara:
17/02/2021
Candle fn_3
Left by Siôn, Menna, Steffan a Sara:
10/02/2021
Tribute photo for Lilith Dawn JAMES
Cofio chi am byth Mami X ❤️
Left by Siôn, Menna, Steffan a Sara:
10/02/2021
Comment
💗💗💗
Gwawr Evans :
23/01/2021
Comment
Thinking of you all at this sad time.
Ieuan, Ruth and family
Ieuan williams:
21/01/2021
Comment
Candle fn_1
Left by Leuan Williams:
21/01/2021
Cari ti am byth Eirwyn xxx
Eirwyn James:
18/01/2021
Comment
Candle fn_7
Left by Eirwyn James:
18/01/2021
Candle fn_2
Left by Catrin Llew a Dylan:
17/01/2021
Search for another notice