Skip to Add Tribute Skip to Content
Create a notice
What type of customer are you?
Why create a notice?
Announce the passing
Publish funeral arrangements
Remember a loved one gone before
Raise charitable donations
Share a loved one’s notice
Add unlimited tributes to this everlasting notice
Buy Keepsake
Print
Save

The obituary notice of Michael Eric Hughes (Eric) JONES

Lampeter (Llanbedr Pont Steffan) | Published in: Western Mail.

Gwilym C Price Son & Daughters
Gwilym C Price Son & Daughters
Visit Page
Preferred partner
Change notice background image
Michael Eric HughesJONESHunodd yn dawel yn ei gartref gyda'i deulu o'i gwmpas ar Ddydd Gwener Gorffennaf 22ain 2022 ym Mhant-têg, Pentrebach. Gŵr addfwyn a gofalgar Mair, Tad arbennig a chefnogol Rhian a Bethan, Tad yng nghyfraith parchus a ffrind i Hywel a Deiniol, Tadcu balch Ffion, Steffan ac Osian. Gwelir ei golled yn fawr gan ei deulu oll. Angladd Cyhoeddus Dydd Sadwrn Gorffennaf 30ain yn Eglwys San Pedr, Llanbedr Pont Steffan am 1 o'r gloch ac yna yn breifat ym mynwent Capel y Groes. Blodau y Teulu yn unig. Derbynnir cyfraniadau, os y dymunir, tuag at "Prostate Cancer UK" trwy law Gwilym C. Price ei Fab a'i Ferched, 1 a 2 Stryd y Coleg, Llanbedr Pont Steffan. SA48 7DY (01570 422673)
Keep me informed of updates
Leave a tribute for Michael
2407 visitors
|
Published: 26/07/2022
1 Potentially related notice
Want to celebrate a loved one's life?
Create your own ever lasting tribute today