Skip to Add Tribute Skip to Content
Create a notice
What type of customer are you?
Why create a notice?
Announce the passing
Publish funeral arrangements
Remember a loved one gone before
Raise charitable donations
Share a loved one’s notice
Add unlimited tributes to this everlasting notice
Buy Keepsake
Print
Save

The obituary notice of Thomas (Twm Bach) JONES

Rhoshirwaun | Published in: Daily Post.

Ifan Hughes Funeral Director
Ifan Hughes Funeral Director
Visit Page
Preferred partner
Change notice background image
ThomasJONES18fed Gorffennaf 2022, yn dawel ond yn sydyn yn Ysbyty Gwynedd Bangor ac o Arfryn, Rhoshirwaun, yn 78 mlwydd oed. Priod annwyl i Vera, tad balch i Ceri ,Dyfed, Euros a Rhian a taid hoffus i'w wyrion a'i wyres. Gwasanaeth angladd cyhoeddus yn Amlosgfa Bangor fore Mawrth, 2il Awst am 11 o'r gloch. Dim blodau, ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof tuag at Ward Alaw Ysbyty Gwynedd trwy law'r ymgymerwr Ifan Hughes. Ifan Hughes Ymgymerwr Angladdau Ceiri Garage Llanaelhaearn 01758 750238
Keep me informed of updates
Leave a tribute for Thomas
1503 visitors
|
Published: 27/07/2022
20 Potentially related notices
Want to celebrate a loved one's life?
Create your own ever lasting tribute today