Skip to Add Tribute Skip to Content
Create a notice
What type of customer are you?
Why create a notice?
Announce the passing
Publish funeral arrangements
Remember a loved one gone before
Raise charitable donations
Share a loved one’s notice
Add unlimited tributes to this everlasting notice
Buy Keepsake
Print
Save

The obituary notice of Eilwen JONES

Cerrigydrudion | Published in: Daily Post.

(1) Photos & Videos View all
Peredur Roberts Cyf
Peredur Roberts Cyf
Visit Page
Preferred partner
Change notice background image
EilwenJONESRhagfyr 18eg 2023, hunodd yn sydyn yn 70 mlwydd oed.

Mam gwerthfawr a chariadus i Alun, Rhys a Dewi a Mam ynghyfraith i Teleri, Elliw a Paul. Nain arbennig y diweddar Elain Aur, Dafi, Gwen, Casi, Anna ac Elan. Merch y diweddar Alun Williams, Rosina James, a llys ferch i Merfyn James. Chwaer a chwaer yng nghyfraith arbennig i Celfyn a Janet, Bronwen a Martin. Bydd yn golled enfawr i'w theulu a ffrindiau.

Angladd Dydd Sadwrn Ionawr 6ed 2024, gwasanaeth preifat 1yp yn fynwent Capel Ty Mawr Cwmpenanner ac yna gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Jeriwsalem Cerrigydrudion 2yp.

Blodau teulu yn unig ond derbynnir rhoddion er cof am Eilwen yn ddiolchgar tuag at elusen Y Samariaid a DPJ drwy law'r ymgymerwr

Peredur Roberts Cyf, Derwgoed, Llandderfel, Bala, LL237HG, 01678 530239

* * * * *

JONES Eilwen

December 18th 2023, passed away suddenly aged 70.

Loving and precious mother of Alun, Rhys and Dewi, mother-in-law of Teleri, Elliw and Paul. Adored grandmother of the late Elain Aur, Dafi, Gwen, Casi, Anna and Elan. Daughter of the late Alun Williams, Rosina James and Step daughter to Merfyn James, cherished sister and sister in law of Celfyn and Janet, Bronwen and Martin. She will be sadly missed by her family and friends.

Funeral on Saturday January 6th 2024, Private service to be held at Capel Ty Mawr Cwmpenanner Cemetery 1pm to be followed by a public service at Jeriwsalem Chapel Cerrigydrudion 2pm.

Family flowers only but donations in memory of Eilwen will be kindly accepted towards The Samaritans and DPJ c/o the funeral directors

Peredur Roberts Ltd, Derwgoed, Llandderfel, Bala, LL237HG, 01678 530239
Keep me informed of updates
Leave a tribute for Eilwen
2919 visitors
|
Published: 28/12/2023
Want to celebrate a loved one's life?
Create your own ever lasting tribute today
5 Tributes left for Eilwen
Report a tribute
Leave your own tribute
Leave Tribute
Thank you from
Samaritans
For all the donations given
25/01/2024
Comment
Donation left by Anonymous
14/01/2024
Comment
Forever in our hearts Eilwen will miss you xx
Donation left by Glyn Hughes
06/01/2024
Comment
Fe welodd Duw fod y ffordd yn faith,
A'r allt yn rhy serth i'w dringo;
Yn dyner Fe gauodd dy lygaid llesg,
A sibrwd, "Hedd a fyddo.'

Anhysbys (addasiad Eifion W)
Eifion Wynne
30/12/2023
Comment
Tribute photo for Eilwen JONES
Dewi Jones
30/12/2023
Comment