Skip to Add Tribute Skip to Content
Select your booking type
General Public Funeral Directors
Additional online benefits to placing a notice for your loved one
Adding charitable donations
Adding charitable donations
Families can raise charitable donations in memory of their loved one with payments made directly to the charities.
Unlimited online photo gallery
Unlimited online photo gallery
Multiple photos can be added at point of booking and directly on the notice once it has been published for free.
Unlimited Tributes
Unlimited Tributes
Families, friends, neighbours, colleagues etc can pay tribute and messages of condolence online free of charge forever.
Sharing a loved ones Notice
Sharing a loved ones Notice
Families and friends can share via various social channels, one single share can go further than you think.

The obituary notice of David Robert LLOYD.

Dolgellau, Published in: Daily Post. Notable areas: Llanfachreth

Glyn Rees Funeral Directors
Buy Keepsake
Print
Save
Add a free photo
Glyn Rees Funeral Directors
Glyn Rees Funeral Directors
Visit Page
David RobertLLOYD.Dei Lloyd Yn dawel yn Ysbyty Bronglais, Aberystwyth, gynt o Dalar Lâs, Llanfachreth, yn 76 mlwydd oed. Priod annwyl Alwen, tad a thad yng nghyfraith hoff Sioned a Jon, Aled a Claire, Rhian a Gerwyn, Taid cariadus i Sion, Garin ac Aron. Bydd yr angladd yn breifat i gydymffurfio â'r canllawiau presennol. Er mwyn i deulu a ffrindiau gael talu eu teyrnged, bydd yr hers yn teithio drwy Sgwâr Dolgellau dydd Gwener, 9fed o Orffennaf oddeutu 11.45 o'r gloch, ac ymlaen drwy bentref Llanfachreth ar ei ffordd i Fynwent y Ffrwd. Dim blodau. Derbynnir rhoddion yn ddiolchgar os dymunir tuag at Cronfa Mwynderau Cefn Rodyn trwy law Glyn Rees a'i Fab, Trefnwyr Angladdau, 5 Rhes Eldon, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1PY. Ffôn: 01341 422 322.
Notify me with new activity on this notice
Enter your email address to recieve a notification for any new activity on this notice.
Register today to set up custom notification and save notice's that are important to you.
Are you sure you want to turn off notifications on this notice?
1239 visitors. Published: 03/07/2021
Add additional content to this notice
Memorable stories and life events
Tributes left for David
Why not be the first person to write a loving message or add a candle.
Place Tribute
Leave a tribute for David
Message
Photo
Candle
Finish
Once submitted your FREE tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Previous
Next
Once submitted your tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Previous
Next
Register today to set up custom notification and save notice's that are important to you.
Change notice background image
Search for another notice