Skip to Add Tribute Skip to Content
Create a notice
What type of customer are you?
Why create a notice?
Announce the passing
Publish funeral arrangements
Remember a loved one gone before
Raise charitable donations
Share a loved one’s notice
Add unlimited tributes to this everlasting notice
Buy Keepsake
Print
Save

The obituary notice of Helen OLIVER

North Wales | Published in: Daily Post.

Change notice background image
HelenOLIVEROLIVER - HELEN MEDWEN. Ionawr 23, 2011, yn dawel yn ei chartref, 64 Bron y Garth, Caernarfon (gynt Jones o Refail, Pentreuchaf), yn 74 mlwydd oed. Priod annwyl a chariadus Ian Oliver, mam dyner a charedig Gwyneth, Vernon, Susan a Vince, mam-yng-nghyfraith hoff Kevin, Shan, Gareth a Jenneen, naini amhrisiadwy Kevin, Luke, Elli a Cari Medwen, a chwaer balch Mair, John, Ernest a'r diweddar Dic, Olwen a Dei. Colled enfawr i'w theulu a ffrindiau oll. Angladd ddydd Llun Ionawr 31, gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Seilo, Caernarfon am 11 o'r gloch, ac i ddilyn yn Amlosgfa Bangor am 12 o'r gloch. Blodau'r teulu'n unig ond derbynnir rhoddion er cof yn garedig tuag at Meddygfa Bron Seiont a Gwasanaeth Nursio Marie Curie. Ymholiadau pellach i Gwilym Jones a'i Fab, Trefnwyr Angladdau, Ffordd y De, Caernarfon. LL55 2HP. Ffon (01286) 673072.
Keep me informed of updates
Leave a tribute for Helen
504 visitors
|
Published: 27/01/2011
4 Potentially related notices
Want to celebrate a loved one's life?
Create your own ever lasting tribute today