Skip to Add Tribute Skip to Content
Create a notice
What type of customer are you?
Why create a notice?
Announce the passing
Publish funeral arrangements
Remember a loved one gone before
Raise charitable donations
Share a loved one’s notice
Add unlimited tributes to this everlasting notice
Buy Keepsake
Print
Save

The obituary notice of Ieuan Wyn (Pritch) PRITCHARD

Criccieth (Cricieth) | Published in: funeral-notices.co.uk. Notable areas: Bangor

(2) Photos & Videos View all
Angladdau Enfys Funerals
Angladdau Enfys Funerals
Visit Page
Preferred partner
Change notice background image
Ieuan WynPRITCHARD9fed Mehefin 2024.
Yn dawel yng nghwmni ei deulu yn ei gartref yn Chwilog, yn 55 mlwydd oed. Gŵr cariadus Wendy, Tad ffyddlon Stacey, Lois a’i phartner Cedri, Llys-Dad arbennig Dion a’i bartner Hollie, Taid Balch i Josh a Scarlett, Brawd bach annwyl a direidus i Jane, Wil a Twm. Cyfaill hwylus a ffantastig i ffrindiau ar ledled y byd.
Bydd colled enfawr ar ei ôl.
Bydd gwasanaeth i ddathlu bywyd Ieuan dydd Mercher, 26ain Mehefin, 2024 yn Amlosgfa Bangor am 11yb. Blodau'r teulu'n unig, ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar tuag at CPD Llanystumdwy a Marie Curie. Gofynnir i bawb wisgo coch a 'casual'.
Ymholiadau i Angladdau Enfys Funerals Ltd, 133 Stryd Fawr, Bangor, LL57 1NT. 01248 351631

*****

9th June 2024.
Peacefully in the presence of his family at his home in Chwilog, aged 55 years.
Loving husband of Wendy, Father of Stacey, Lois and her partner Cedri, Step-Father of Dion and his partner Hollie, proud Grandfather of Josh and Scarlett, fond Brother of Jane, Wil and Twm. A fantastic friend to many across the world. He will be greatly missed by all who knew him.
A service to celebrate Ieuan’s life will be held on Wednesday 26th June 2024 at Bangor Crematorium at 11am. Mourners are asked to wear something red and dress casually. Family flowers only, but donations will be gratefully received towards Llanystumdwy FC and Marie Curie.
All enquiries to Angladdau Enfys Funerals ltd, 133 High St, Bangor, LL571NT. 01248 351631
Keep me informed of updates
Leave a tribute for Ieuan
5994 visitors
|
Published: 14/06/2024
Want to celebrate a loved one's life?
Create your own ever lasting tribute today
29 Tributes left for Ieuan
Report a tribute
Leave your own tribute
Leave Tribute
Thank you from
Marie Curie, North Wales
CPD Llanystumdwy - Juniors
For all the donations given
18/07/2024
Comment
Cofio Anti Buddug (Penmachno) xx
Donation left by Buddug Williams
11/07/2024
Comment
Cofion atoch Cemlyn a'r teulu Ty Rallt
Donation left by Cemlyn Williams
25/06/2024
Comment
Am fethu chdi Ieu❤️💙
Donation left by Sioned Pritchard
25/06/2024
Comment
Am fethu chdi Ieu❤️💙
Donation left by Sioned Pritchard
25/06/2024
Comment
Cwsg yn dawel yr hen ffrind.
Un o fynydd Cennin yn gadael ni eto.
Atgofion melys iawn sgen I o fod yn blant ar fynydd Cennin, pawb yn cyd chwara, hwyl a sbri diniwed. Fydd y mynydd yn llwm iawn habda chdi, ar hen Tref, heb anghofio Alun Hendre.
Dangos nag oes dim angen dim byd ond cymeriad da i fod yn fodlon.
Un o'r goreuon. Hwyl hen ffrind.

Dei.
Dylan Hughes-Jones
25/06/2024
Comment
Candle fn_1
Dylan Hughes-Jones
25/06/2024
I gofio yn annwyl am Ieu xx
Donation left by Eirian Allport
25/06/2024
Comment
I gofio yn annwyl am Ieu xx
Donation left by Eirian Allport
25/06/2024
Comment
❤️
Donation left by Selina Jones
21/06/2024
Comment