Skip to Add Tribute Skip to Content
Select your booking type
General Public Funeral Directors
Additional online benefits to placing a notice for your loved one
Adding charitable donations
Adding charitable donations
Families can raise charitable donations in memory of their loved one with payments made directly to the charities.
Unlimited online photo gallery
Unlimited online photo gallery
Multiple photos can be added at point of booking and directly on the notice once it has been published for free.
Unlimited Tributes
Unlimited Tributes
Families, friends, neighbours, colleagues etc can pay tribute and messages of condolence online free of charge forever.
Sharing a loved ones Notice
Sharing a loved ones Notice
Families and friends can share via various social channels, one single share can go further than you think.

The obituary notice of Y Parchedig Tudur ROWLANDS

Rhewl, Published in: Daily Post. Notable areas: Ruthin (Rhuthun)

R W Roberts & Son
Buy Keepsake
Print
Save
(1) Photos & Videos View all
R W Roberts & Son
R W Roberts & Son
Visit Page
Preferred partner
Y Parchedig TudurROWLANDS12 Chwefror 2024

Yn sydyn ond yn dawel yn ei gartref, Ffridd, 3 Penrhiw, Rhewl, yn 83 mlwydd oed.

Priod annwyl Eirlys; tad cariadus Dafydd ac Elin, a taid balch.

Angladd breifat yn ôl ei ddymuniad, ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Tudur tuag at Ambiwlans Awyr Cymru.

R W Roberts a'i Fab Gorffwysfa, Ffordd Ystrad, Dinbych, LL16 4RH. 01745 812935
Notify me with new activity on this notice
Enter your email address to recieve a notification for any new activity on this notice.
Register today to set up custom notification and save notice's that are important to you.
Are you sure you want to turn off notifications on this notice?
3379 visitors. Published: 20/02/2024
Want to celebrate a loved one's life?
Create your own everlasting tribute today
14 Tributes left for Y
Left by Wales Air Ambulance:24/03/2024
donation charity logo
Philip&Mary De La Haye:Cydymdeimlwn yn fawr a chwi fel teulu,er braidd yn ddiweddar oherwydd...03/03/2024
donation charity logo
Hugh a Veronica Roberts:29/02/2024
donation charity logo
Bethan Thomas:28/02/2024
donation charity logo
J. Elwyn Williams:Cyfaill ffyddlon iawn i ni a'n cefnogodd drwy amser caled.24/02/2024
donation charity logo
Gareth A Iona Jones:GYDA PHOB CYDYMDEIMLAD - GARETH, IONA A'R TEULU.23/02/2024
donation charity logo
Glyn and Sandra Jones:22/02/2024
donation charity logo
Anonymous:22/02/2024
donation charity logo
Richard a Sioned Owen:Er côf annwyl am Mr Rowlands diolch am eich gwasanaeth a cysg...21/02/2024
donation charity logo
Margaret Jones:Gyda cydymdeimlad. 21/02/2024
Place Tribute
See all tributes
Leave a tribute for Y
Message
Photo
Candle
Finish
Once submitted your FREE tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email.
Previous
Next
Once submitted your FREE tribute will be moderated before it appears online, you will then be notified via email. Please note that your tribute will be handled in accordance with our Privacy Notice
Previous
Next
Register today to set up custom notification and save notice's that are important to you.
Change notice background image
14 Tributes left for Y
Report a tribute
Leave your own tribute
Leave Tribute
Thank you from
Wales Air Ambulance (Welsh Air Ambulance Charitable Trust)
For all the donations given
24/03/2024
Comment
Cydymdeimlwn yn fawr a chwi fel teulu,er braidd yn ddiweddar oherwydd gofalon teulu , yn eichprofedigaeth
o gollli yr annwyl Tudor Diolchgarwch sydd gennym am ei Weinidogaeth Cofiwn fel cydmyfyriwr yng Ngholeg
y Bala ac ymlaen iAberystwyth
Donation left by Philip&Mary De La Haye
03/03/2024
Comment
Donation left by Hugh a Veronica Roberts
29/02/2024
Comment
Donation left by Bethan Thomas
28/02/2024
Comment
Cyfaill ffyddlon iawn i ni a'n cefnogodd drwy amser caled.
Donation left by J. Elwyn Williams
24/02/2024
Comment
GYDA PHOB CYDYMDEIMLAD - GARETH, IONA A'R TEULU.
Donation left by Gareth A Iona Jones
23/02/2024
Comment
Donation left by Glyn and Sandra Jones
22/02/2024
Comment
Donation left by Anonymous
22/02/2024
Comment
Er côf annwyl am Mr Rowlands diolch am eich gwasanaeth a cysgwch mewn hedd.

Richard a Sioned (Ffordd Las gynt) Owen ar bechgyn.
Donation left by Richard a Sioned Owen
21/02/2024
Comment
Gyda cydymdeimlad.
Donation left by Margaret Jones
21/02/2024
Comment
Search for another notice