Skip to Add Tribute Skip to Content
Create a notice
What type of customer are you?
Why create a notice?
Announce the passing
Publish funeral arrangements
Remember a loved one gone before
Raise charitable donations
Share a loved one’s notice
Add unlimited tributes to this everlasting notice
Buy Keepsake
Print
Save

The obituary notice of John Eirwyn (John Plymar) WILLIAMS

Blaenau Ffestiniog, 14/01/1941 - 25/10/2023 (Age 82) | Published in: Daily Post.

(2) Photos & Videos View all
Pritchard And Griffiths
Pritchard And Griffiths
Visit Page
Preferred partner
Change notice background image
John EirwynWILLIAMS25ain Hydref 2023. Hunodd yn dawel yn Ysbyty Gwynedd, Bangor yn 82 mlwydd oed o Llys Eifion, Glan y Pwll, Blaenau Ffestiniog. Gŵr ffyddlon y diweddar Sheila; Tad cariadus Mandy, Lynda a Helen. Tad yng nghyfraith Keith a Gary. Taid balch i Llinos, Arwen, Dafydd, Elan ac Eban; a'i partneriaid Carwyn, Paul a Nic. Hên daid annwyl Mari, Cara, Beca, Cêt, Tomi, Rhys, Cai, Elis a Owi. Brawd i Elen, Ceinwen, Tony a'r diweddar Betty, Laura, Robert a William bach. Gwasanaeth cyhoeddus yn Capel Bowydd, Blaenau Ffestiniog ar ddydd Sadwrn 11eg o Tachwedd 2023 am 10.00yb ac yna i ddilyn ym mynwent Llan Ffestiniog. Blodau'r teulu yn unig. Derbynnir rhoddion yn ddiolchgar tuag at Coed Cadw Cymerau Isaf trwy law yr ymgymerwyr.

***** October 25th 2023. Passed away peacefully at Ysbyty Gwynedd, Bangor aged 82 years of Llys Eifion, Glan y Pwll, Blaenau Ffestiniog. Faithfull husband of the late Sheila. Loving father to Mandy, Lynda and Helen. Father-in-law to Keith and Gary. Proud grandfather to Llinos, Arwen, Dafydd, Elan and Eban and their partners Carwyn, Paul and Nic. Dear great-grandfather Mari, Cara, Beca, Cêt, Tomi, Rhys, Cai, Elis and Owi. Brother of Elen,Ceinwen, Tony and the late Betty, Laura, Robert and William bach. Public service at Bowydd Chapel, Blaenau Ffestiniog on Saturday 11th of November 2023 at 10.00am followed by interment at Llan Ffestiniog Cemetery. Family flowers only. Donations if desired will be gratefully received towards Coed Cymerau, Woodland Trust through the funeral directors.
Heol Dulyn, Tremadog,
Gwynedd LL49 9RH
01766512091
post@pritchardgriffiths.co.uk
Keep me informed of updates
Leave a tribute for John
2448 visitors
|
Published: 31/10/2023
Want to celebrate a loved one's life?
Create your own ever lasting tribute today
Tribute left for John
Report a tribute
Leave your own tribute
Leave Tribute
Tribute photo for John Eirwyn WILLIAMS
funeral-notices.co.uk
06/11/2023
Comment
Tribute photo for John Eirwyn WILLIAMS
David Griffiths
06/11/2023
Comment