Skip to Add Tribute Skip to Content
Create a notice
What type of customer are you?
Why create a notice?
Announce the passing
Publish funeral arrangements
Remember a loved one gone before
Raise charitable donations
Share a loved one’s notice
Add unlimited tributes to this everlasting notice
Buy Keepsake
Print
Save

The obituary notice of Marion WILLIAMS

Malltraeth | Published in: Daily Post.

(2) Photos & Videos View all
W O & M Williams
W O & M Williams
Visit Page
Preferred partner
Change notice background image
MarionWILLIAMSMehefin 12fed 2024 yn dawel yn Ysbyty Gwynedd o 28, Morawelon, Malltraeth yn 61 mlwydd oed. Mam gariadus Nicola, David John a Samantha, nana falch Dion, Alishia, Amy a Cai, chwaer annwyl John, Melvyn, Gwen a'r ddiweddar Shirley. Colled enfawr i'w theulu a'i ffrindiau oll. Good Night and God Bless xx xx. Gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Bangor dydd Mercher Mehefin 26ain am 1.30 o'r gloch. Blodau'r teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar tuag at MS Society Cymru drwy law Gwenan Roberts o W. O. a M. Williams, Rose & Thistle, Llanedwen, LL61 6PX. Ffôn 01248 430312.
Keep me informed of updates
Leave a tribute for Marion
4652 visitors
|
Published: 21/06/2024
Want to celebrate a loved one's life?
Create your own ever lasting tribute today
23 Tributes left for Marion
Report a tribute
Leave your own tribute
Leave Tribute
Donation left by Linda Long
26/06/2024
Comment
Diolch am bob dim nath chi neud i fi yn tyfu fynu, diolch am byth gadal fi yn wahanol i plant erill ag yn neud siwr fod gyn fi ryn peth a pawb arall. Tan welai chi eto ❤️
Tammy
25/06/2024
Comment
Candle fn_1
Tammy
25/06/2024
So Saddened to hear about the Loss of your Mam
Sending Condolences & Love to the Children left behind xxxx
Sally
24/06/2024
Comment
Candle fn_1
Sally
24/06/2024
Er serchog gof am Marion Williams gan Catherine ar 'ran ei grwp ar fb
Donation left by Catherine Jones
24/06/2024
Comment
Cwsg yn dawel Marion bach ,Ffrind I pawb a pob tro ru fath ,Collad enfawr ir Teulu a dy ffrindia, wedi gadal yr Iard rhu fuan o lawar x x
Mandy
24/06/2024
Comment
Candle fn_2
Mandy
24/06/2024
Candle fn_1
Dion Roberts
23/06/2024
Dion Roberts
23/06/2024
Comment