While you enjoy our new look and all the great new features, rest assured that we haven’t changed any of the 4.7 million notices or our usual outstanding levels of service.
Hide

Search North Wales Live All Announcements

Covering: Wales, North Wales

Daily Post
Search here
DAVIES - JOHN THOMAS "JACK" , August 2, 2020. Aged 91 years and of Rhyl. Beloved husband of Vera...
Funeral Director Logo
Death Notice
235
08/08/2020
Rhyl
Morris Funeral Directors
Er cof annwyl ar dy benblwydd on 90 oed ar Awst 12fed. Cariad mawr am byth. Margaret...
Birthday Memoriam
359
08/08/2020
Llanfair
HARDING - EDWARD ARNOLD (Ted), August 3, 2020. Passed away peacefully at Glan Clwyd Hospital of...
Funeral Director Logo
Death Notice
226
08/08/2020
Penrhyn Bay
R W Roberts & Son
(Meredydd) 5ed Awst, 2020. Yn dawel yn ei gartref, yn Bryn Ffynnon, Y Felinheli...
Funeral Director Logo
Death Notice
467
08/08/2020
Y Felinheli
Roberts & Owen
Birthday wishes in heaven, My Girl, best Wife, Mum & Nana ever. All our love Ed...
1
Birthday Memoriam
151
08/08/2020
Rhôs-on-Sea
JONES SARAH ELIZABETH (BETH) Dolwen, Llanrug. Er cof annwyl am Beth a hunodd Awst y 9fed 1997. Byth...
In Memoriam
231
08/08/2020
Llanrug
(DORA) Dymuna Alan ac Anne ddatgan eu diolch cywiraf i deulu, ffrindiau a chymdogion...
Funeral Director Logo
Acknowledgement
125
08/08/2020
Old Colwyn
R W Roberts & Son
Dymuna Gwyneth a'r plant ddatgan ei ddiolchgarwch diffuant i'r teulu, ffrindiau a...
Funeral Director Logo
Acknowledgement
171
08/08/2020
Conwy
A C Lambert & Son Limited
Went into God's care 9th August 2016. Lonely, is my home without you. Life...
In Memoriam
117
08/08/2020
Llandudno
NEATHEY - GEORGE HENRY, . On 4th August 2020 peacefully at his home in Meadows Way, Rhos On Sea...
Funeral Director Logo
Death Notice
138
08/08/2020
Rhôs-on-Sea
A C Lambert & Son Limited
OWEN - OLWEN, Awst 6ed 2020. Yn dawel yn ei chartref Einion Cottage, Llannerch-y-medd yn 88 mlwydd...
Funeral Director Logo
Death Notice
380
08/08/2020
Llanerchymedd
Melvin Rowlands Funeral Directors
. Lucy, Meirion, Helen, Lillian, Edwen, Valmai, Dilys, Gweno and family of the late...
Funeral Director Logo
Acknowledgement
244
08/08/2020
Llanfairpwllgwyngyll
W O & M Williams
Dymuna teulu y diweddar Mr David Evan Peters, ddiolch o waelod calon am bob...
Funeral Director Logo
Acknowledgement
117
08/08/2020
Llandderfel
Peredur Roberts Cyf
Awst 3, 2020 - Yn annisgwyl gartef, 6 Tai Brynhyfryd, Penisarwaun yn 72 mlwydd...
Funeral Director Logo
Death Notice
303
08/08/2020
Penisa'r Waun
Dylan Griffith
ROBERTS - LAURA ELIZABETH (Lowri), Awst 3ydd 2020.. Yn Hosbis Dewi Sant, Llandudno yn 81 mlwydd oed...
Funeral Director Logo
Death Notice
236
08/08/2020
Blaenau Ffestiniog
Pritchard And Griffiths
Recent Activity
A visitor lit a candle on the Death Notice of Brian Edward LIGHT Carmarthen (Caerfyrddin)
A visitor left a Tribute on the Death Notice of Brian Edward LIGHT Carmarthen (Caerfyrddin)
A visitor left a Tribute on the Death Notice of Lorraine Ann WATKISS South Wales
A visitor added a Photo on the Death Notice of Lorraine Ann WATKISS South Wales
A visitor lit a candle on the Death Notice of Julia WILLIAMS NEE CRAWLEY Port Talbot
A visitor lit a candle on the Death Notice of MAIR BACH OWEN Holyhead (Caergybi)
A visitor left a Tribute on the Death Notice of Bettina JAMES Cardiff
A visitor left a Tribute on the Death Notice of Ken RICE Swansea (Abertawe)
A visitor lit a candle on the Death Notice of Frank Henry JONES South Wales
A visitor left a Tribute on the Death Notice of Frank Henry JONES South Wales