Introducing the new online home for all your local death & memoriam notices
Hide
Wales
Wales -
Start a new search
William Tegwyn BASSETT
BASSETT WILLIAM TEGWYN Dymuna Margaret a theulu y diweddar Tegwyn Bassett ddiolch am bob arwydd o
Viewed by 214 visitorsViews
Uploaded: 1 day ago16/02/2019
North Wales
North Wales
Gilbert BOWEN
BOWEN GILBERT Dymuna Gwenda, Rosslyn, Andrew a'r Teulu ddiolch am bob arwydd o gydymdeimlad a
Viewed by 158 visitorsViews
Uploaded: 1 day ago16/02/2019
North Wales
North Wales
Eleri DAVIES
DAVIES ELERI Dymuna Elwyn, Sioned, Llinos a'r teulu ddiolch o waelod calon am bob arwydd o
Viewed by 280 visitorsViews
Uploaded: 1 day ago16/02/2019
North Wales
North Wales
Richard Eric EVANS
EVANS RICHARD ERIC Maureen and family would like to thank all friends and neighbours for the cards
Viewed by 179 visitorsViews
Uploaded: 1 day ago16/02/2019
North Wales
North Wales
Tom GRIFFITHS
GRIFFITHS TOM Dymuna Enid, Rhian, Dylan a Nia ddiolch yn ddiffuant am bob arwydd o gydymdeimlad a
Viewed by 202 visitorsViews
Uploaded: 1 day ago16/02/2019
North Wales
North Wales
Cledwyn JONES
JONES CLEDWYN Clydfan, Y Grugan, Groeslon. Dymuna Gwyneth, Hefina a'r teulu ddatgan eu diolch
Viewed by 206 visitorsViews
Uploaded: 1 day ago16/02/2019
North Wales
North Wales
John Noel JONES
JONES JOHN NOEL Dymunwn fel teulu a'i bartner Edythe ddiolch o galon am bob caredigrwydd ac arwydd
Viewed by 192 visitorsViews
Uploaded: 1 day ago16/02/2019
North Wales
North Wales
Hywel JONES
JONES Hywel Dymuna Elizabeth, Enid, Nia a theulu y diweddar Hywel Jones (Hywel Garth) o Glan Conwy
Viewed by 209 visitorsViews
Uploaded: 1 day ago16/02/2019
North Wales
North Wales
Gwilym Morris JONES -
JONES - Gwilym Morris Dymuna Nest, Lisa, Ian a'r teulu ddiolch yn gywir am bob arwydd o
Viewed by 191 visitorsViews
Uploaded: 1 day ago16/02/2019
North Wales
North Wales
Trevor Wynne ROBERTS
ROBERTS TREVOR WYNNE (Trev Morfa Garage Harlech) The family wish to convey their sincere thanks for
Viewed by 182 visitorsViews
Uploaded: 1 day ago16/02/2019
North Wales
North Wales
Trevor Evan WILLIAMS
WILLIAMS TREVOR EVAN The family would like to thank relatives, friends and the local community for
Viewed by 134 visitorsViews
Uploaded: 1 day ago16/02/2019
North Wales
North Wales
Susannah Roberta WILLIAMS
WILLIAMS SUSANNAH ROBERTA Dymuna Catrin ac Elena a theulu Frogwy Bach, Llangwyllog ddiolch i bawb
Viewed by 185 visitorsViews
Uploaded: 1 day ago16/02/2019
North Wales
North Wales
Maureen WILLIAMS
WILLIAMS MAUREEN (Aunty Mo, Retired District Nurse and Midwife) of Lloches, 20 Ty Canol, Harlech -
Viewed by 192 visitorsViews
Uploaded: 1 day ago16/02/2019
North Wales
North Wales
Ethel Doris ARTHUR
ARTHUR Ethel Doris The family of the late Ethel Doris Arthur would like to thank all family and
Viewed by 86 visitorsViews
Uploaded: 2 days ago15/02/2019
Swansea
Swansea
Herbert James HOPKINS
HOPKINS Herbert James Herbert's family would like to thank all relatives, friends and neighbours
Viewed by 30 visitorsViews
Uploaded: 2 days ago15/02/2019
Cardiff
Cardiff