Notices are changing daily, keep coming back to look for the latest updates or press 'notify me' on any notice & we'll let you know via email if anything is updated.
Hide
North Wales
North Wales
North Wales - North Wales
Start a new search
Clennel JONES
JONES Clennel Diolch yn fawr iawn i bawb a anfonodd y nifer fawr o gardiau ac hefyd am bob arwydd o
Acknowledgement
15 visitorsViews
Uploaded: 47 minutes ago04/07/2020
Denbigh (Dinbych)
AcknowledgementDenbigh (Dinbych)
Glenys OWEN
OWEN GLENYS Dymuna Noel, Gareth, Eleri ac Eiriona a theulu'r diweddar Glenys o Bwthyn Isaf
Acknowledgement
19 visitorsViews
Uploaded: 47 minutes ago04/07/2020
Deiniolen
AcknowledgementDeiniolen
Eric ROBERTS
ROBERTS ERIC Dymuna Beryl, Iwan, Iolo, Llyr a Lois a'r teulu ddiolch am bob arwydd o gydymdeimlad a
Acknowledgement
21 visitorsViews
Uploaded: 47 minutes ago04/07/2020
Caernarfon
AcknowledgementCaernarfon
Lottie Ogwen THOMAS
THOMAS LOTTIE OGWEN Dymuna teulu y ddiweddar Lottie Ogwen ddiolch am bob arwydd o gydymeimlad a
Acknowledgement
17 visitorsViews
Uploaded: 47 minutes ago04/07/2020
Caernarfon
AcknowledgementCaernarfon
Rosemary VICKERY
VICKERY ROSEMARY John and family wish to express their sincere and heartfelt thanks for every
Acknowledgement
12 visitorsViews
Uploaded: 47 minutes ago04/07/2020
Rhôs-on-Sea
AcknowledgementRhôs-on-Sea
Ann Idwen WILLIAMS
WILLIAMS ANN IDWEN Nanw Gyrn Goch Dymuna Elfed, Jane, Berta a Tomos Huw ddiolch o waelod calon am
Acknowledgement
18 visitorsViews
Uploaded: 47 minutes ago04/07/2020
Caernarfon
AcknowledgementCaernarfon
Phyllis Jean Anti Sian OWEN
OWEN PHYLLIS JEAN (ANTI SIAN) Twll Clawdd, Mynydd Mechell. Dymuna Gareth, Dyfed a Gerallt ddiolch o
Acknowledgement
66 visitorsViews
Uploaded: 9 hours ago03/07/2020
Llanfechell
AcknowledgementLlanfechell
James Jimhirum HOLLIDAY
HOLLIDAY JAMES (JIM/HIRUM) Carol, Will and all the family wish to thank relatives, friends, work
Acknowledgement
197 visitorsViews
Uploaded: 3 days ago01/07/2020
Rhuddlan
AcknowledgementRhuddlan
Iorwerth HUGHES
HUGHES IORWERTH Helen, Geraint, Tegid and family wish to express their sincere and heartfelt thanks
Acknowledgement
377 visitorsViews
Uploaded: 1 week ago27/06/2020
Abergele
AcknowledgementAbergele
Clennel JONES
JONES CLENNEL Thank you very much to everyone who sent the many cards and condolences we received
Acknowledgement
211 visitorsViews
Uploaded: 1 week ago27/06/2020
Trefnant
AcknowledgementTrefnant
Shirley JONES
JONES SHIRLEY Cledwyn, Donna and Leon wish to thank Family, Friends and Neighbours for all the
Acknowledgement
307 visitorsViews
Uploaded: 1 week ago27/06/2020
Denbigh (Dinbych)
AcknowledgementDenbigh (Dinbych)
Blodwen MORRIS -
MORRIS - BLODWEN Dymuna Bethan, Iola a Nia ddiolch i deulu, ffrindiau a chymdogion am bob arwydd o
Acknowledgement
261 visitorsViews
Uploaded: 1 week ago27/06/2020
Corwen
AcknowledgementCorwen
Myfanwy Catherine PRITCHARD-WILLIAMS -
PRITCHARD-WILLIAMS - MYFANWY CATHERINE Dymuna Myra, Jac, Gareth a Mari ddiolch am bob arwydd o
Acknowledgement
269 visitorsViews
Uploaded: 1 week ago26/06/2020
Llanerchymedd
AcknowledgementLlanerchymedd
Idris Wynne JONES
JONES IDRIS WYNNE Dymuna Nel a theulu'r diweddar Idris Wynne Jones o 17 Bryn Ffynnon, Star, Gaerwen
Acknowledgement
512 visitorsViews
Uploaded: 2 weeks ago20/06/2020
Star
AcknowledgementStar
Elizabeth Enid ROBERTS
ROBERTS Elizabeth Enid Dymuna teulu y diweddar Enid Roberts ddiolch i bawb am bob arwydd o
Acknowledgement
349 visitorsViews
Uploaded: 2 weeks ago20/06/2020
Moelfre
AcknowledgementMoelfre
Find a Local
Funeral Director
Recent Activity
Recent Activity Candle
A visitor lit a candle on the Death Notice of Royston DANIEL Ammanford (Rhydaman)
Recent Activity Tribute
A visitor left a Tribute on the Death Notice of Michael JAY South Wales
Recent Activity Photo
A visitor added a Photo on the Death Notice of Michael JAY South Wales
Recent Activity Candle
A visitor lit a candle on the Death Notice of Grant Martyn Peter James KERTON Cardiff (Caerdydd)
Recent Activity Photo
A visitor added a Photo on the Death Notice of Donald Norman BICKNELL Brynmenyn
Recent Activity Photo
A visitor added a Photo on the Death Notice of Donald Norman BICKNELL Brynmenyn
Recent Activity Tribute
A visitor left a Tribute on the Death Notice of Donald Norman BICKNELL Brynmenyn
Recent Activity Tribute
A visitor left a Tribute on the Death Notice of Laureen CARINCI Swansea (Abertawe)
Recent Activity Tribute
A visitor left a Tribute on the Death Notice of Joseph Ioan STOCK Cardiff (Caerdydd)
Recent Activity Candle
A visitor lit a candle on the Death Notice of Joseph Ioan STOCK Cardiff (Caerdydd)